Operacja mająca na celu „Sprawne wdrażanie LSR, w tym realizację Planu Komunikacji” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Efektywne wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zmiana dotycząca konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców

W związku z wejściem w życie w dniu 21.02.2018 r. ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw zmianie ulegają przepisy dotyczące konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

Jedną z najważniejszych zmian jest zwiększenie progu, od jakiego obowiązuje konkurencyjny tryb wyboru wykonawców z 20 tys. zł do równowartości 30 tys. Euro.

Treść pisma Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi -> tutaj       Treść ustawy -> tutaj

LGD Stowarzyszenie
"Region Sanu i Trzebośnicy"

Masz pytania?
Jesteśmy do Twojej dyspozycji:

17 242 12 04
515 100 958
Biuro
Wierzawice 874, 37-300 Leżajsk,
e-mail: lgdbiuro@gmail.com
www.regionsanuitrzebosnicy.pl
godz-pracy: 8:00-16:00

Punkt Konsultacyjny
Jelna-Judaszówka 328, 37-310 Nowa Sarzyna
tel. 798 628 608
godz. pracy: 8:00-16:00
Mapa dojazdu
Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast